آهنگ های ویژه
00:00 00:00

متن ترانه 'بگیر نگیر'

هی میره بالا
هی میره بالا
نبض منه

بلد نی بلد نی مدل منو
میکنی خودتو تو دل منو
قول که فقط مال توام
میتونی حساب کنی رو قول منو
فقط تو فقط تویی که میتونی
یه دل کنی دو دل منو
تو فقط تویی که میتونی
با حال کنی بی حال منو
بهت تا چشمم خورد تشنم شد
تو چشمات قفل چشمم شد
فهمیدم بارون و دوست داری
از اون روز بارون عشقم شد
دیدمت اول دل و مسلح کردم
دیدم و بازم دل و مسلط کردم
یکمی رفتارم و معدب کردم
بعدشم عمدا بحث معطل کردم
من واسه دل بردن از تو
یه چند وقت رفتم دوره دیدم
فراموش کردم هرچی یاد گرفتم
تا تورو دیدم
من واس تو حفظ کردم هزار خط
حرف عاشقونه
نمیدونم چرا این روزا هیچی یادم نمیمونه
تا کسی مثل منی نی و کسی مثل تو
به پای تو کسی نمیرسه و
مال منی هرکاری کنی بگیر بشین
بگو خوبه خوبه با من حس تو
کسی نمیرسه به تو
آخر این قصه به تو
بستگی داره بگی آره
دل من میرسه به تو
حق نداری به من بگی نه

تو مال منی دیگه دنبال کسی نری
جات خالی نشه اون بالا روی سری
منو ببین فقط اینور و اونور و
ول کن و دستت و یالا بم بده سریع
چشمای من رو چشم تو قفل میکنه
یهو انگار اتصالی داره
چشمای توام عین من
پوف میکنه زل میزنه وای چه حالی داره
خب اینجوری که بوش میاد
پوچ غم شدی توام بگی نگی آره
چشم تو گرفته منو
چشمای تو عین منه بگیر نگیر داره

من واسه دل بردن از تو
یه چند وقت رفتم دوره دیدم
فراموش کردم هرچی یاد گرفتم
تا تورو دیدم
من واس تو حفظ کردم هزار خط
حرف عاشقونه
نمیدونم چرا این روزا هیچی یادم نمیمونه
هی میره بالا
هی میره بالا
نبض منه

بلد نی بلد نی مدل منو
میکنی خودتو تو دل منو
قول که فقط مال توام
میتونی حساب کنی رو قول منو
فقط تو فقط تویی که میتونی
یه دل کنی دو دل منو
تو فقط تویی که میتونی
با حال کنی بی حال منو
بهت تا چشمم خورد تشنم شد
تو چشمات قفل چشمم شد
فهمیدم بارون و دوست داری
از اون روز بارون عشقم شد
دیدمت اول دل و مسلح کردم
دیدم و بازم دل و مسلط کردم
یکمی رفتارم و معدب کردم
بعدشم عمدا بحث معطل کردم
من واسه دل بردن از تو
یه چند وقت رفتم دوره دیدم
فراموش کردم هرچی یاد گرفتم
تا تورو دیدم
من واس تو حفظ کردم هزار خط
حرف عاشقونه
نمیدونم چرا این روزا هیچی یادم نمیمونه
تا کسی مثل منی نی و کسی مثل تو
به پای تو کسی نمیرسه و
مال منی هرکاری کنی بگیر بشین
بگو خوبه خوبه با من حس تو
کسی نمیرسه به تو
آخر این قصه به تو
بستگی داره بگی آره
دل من میرسه به تو
حق نداری به من بگی نه

تو مال منی دیگه دنبال کسی نری
جات خالی نشه اون بالا روی سری
منو ببین فقط اینور و اونور و
ول کن و دستت و یالا بم بده سریع
چشمای من رو چشم تو قفل میکنه
یهو انگار اتصالی داره
چشمای توام عین من
پوف میکنه زل میزنه وای چه حالی داره
خب اینجوری که بوش میاد
پوچ غم شدی توام بگی نگی آره
چشم تو گرفته منو
چشمای تو عین منه بگیر نگیر داره

من واسه دل بردن از تو
یه چند وقت رفتم دوره دیدم
فراموش کردم هرچی یاد گرفتم
تا تورو دیدم
من واس تو حفظ کردم هزار خط
حرف عاشقونه
نمیدونم چرا این روزا هیچی یادم نمیمونه

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر