آهنگ های ویژه
00:00 00:00

متن ترانه 'لجباز'

یادت میاد تو بندر
یه شب کنار ساحل
دلتو دادی دو دستی
گفتی نداره قابل
گذشته ها رو اون شب
آتیش زدم سوزوندم
هرچی خاطر خواه داشتی
همه رو زدم پروندم
یه عاشقم که هیچ وقت
یه لحظه دل نکنده
با اینکه خیلی عشقه
لجبازه و یه دنده

چه روزگاری داشتیم
نگو نداشتیم نداشتیم
قول و قراری داشتیم
نگو نداشتیم نداشتیم
همه میگن عشق مثل عادته
حرفشون از رو حسادته
منو تو دو تا کبوتریم
کبوترای عاشق
دوتا مهربون خجالتی
دیوونه های سابق

یه لحظه ام تو فکرم
نبود که دل نبندم
نشستی به قلبم
با اینکه سخت پسندم
چه خوبه که بازم
با هم مثل قدیم شیم
منو تو تو با من مثل همیشه تیم شیم

چه روزگاری داشتیم
نگو نداشتیم نداشتیم
قول و قراری داشتیم
نگو نداشتیم نداشتیم
همه میگن عشق مثل عادته
حرفشون از رو حسادته
منو تو دو تا کبوتریم
کبوترای عاشق
دوتا مهربون خجالتی
دیوونه های سابق
یادت میاد تو بندر
یه شب کنار ساحل
دلتو دادی دو دستی
گفتی نداره قابل
گذشته ها رو اون شب
آتیش زدم سوزوندم
هرچی خاطر خواه داشتی
همه رو زدم پروندم
یه عاشقم که هیچ وقت
یه لحظه دل نکنده
با اینکه خیلی عشقه
لجبازه و یه دنده

چه روزگاری داشتیم
نگو نداشتیم نداشتیم
قول و قراری داشتیم
نگو نداشتیم نداشتیم
همه میگن عشق مثل عادته
حرفشون از رو حسادته
منو تو دو تا کبوتریم
کبوترای عاشق
دوتا مهربون خجالتی
دیوونه های سابق

یه لحظه ام تو فکرم
نبود که دل نبندم
نشستی به قلبم
با اینکه سخت پسندم
چه خوبه که بازم
با هم مثل قدیم شیم
منو تو تو با من مثل همیشه تیم شیم

چه روزگاری داشتیم
نگو نداشتیم نداشتیم
قول و قراری داشتیم
نگو نداشتیم نداشتیم
همه میگن عشق مثل عادته
حرفشون از رو حسادته
منو تو دو تا کبوتریم
کبوترای عاشق
دوتا مهربون خجالتی
دیوونه های سابق

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر