آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'بخند'

دلم عاشقه دختر نکن امروز و فردا
بیا چشماتو وا کن دیگه میگذره از ما
میترسم که نخوای منو دستتو رو کن
با چشای قشنگت بیا عشق و شروع کن
بخند میشی خوشگل تر از این وقتی میخندی
دلم میریزه هر دفعه چشماتو میبندی
بزار دست توی دستام که باهات دنیا قشنگه
آفتاب رو موهات وقتی میتابه گلی رنگه

اگه میخوای بگم دوست دارم باید بخندی
دیگه باید بیایی چشماتو روی غم ببندی
دل من میشه آب غم میشه پر پر توی چشمات
اگه حرف دلت گل کنه از غنچه ی لبهات
اگه حرف دلت حرف دله قربون حرفات

دلم عاشقه دختر نکن امروز و فردا
بیا چشماتو وا کن دیگه میگذره از ما
میترسم که نخوای منو دستتو رو کن
با چشای قشنگت بیا عشق و شروع کن
بخند میشی خوشگل تر از این وقتی میخندی
دلم میریزه هر دفعه چشماتو میبندی
بزار دست توی دستام که باهات دنیا قشنگه
آفتاب رو موهات وقتی میتابه گلی رنگه
دلم عاشقه دختر نکن امروز و فردا
بیا چشماتو وا کن دیگه میگذره از ما
میترسم که نخوای منو دستتو رو کن
با چشای قشنگت بیا عشق و شروع کن
بخند میشی خوشگل تر از این وقتی میخندی
دلم میریزه هر دفعه چشماتو میبندی
بزار دست توی دستام که باهات دنیا قشنگه
آفتاب رو موهات وقتی میتابه گلی رنگه

اگه میخوای بگم دوست دارم باید بخندی
دیگه باید بیایی چشماتو روی غم ببندی
دل من میشه آب غم میشه پر پر توی چشمات
اگه حرف دلت گل کنه از غنچه ی لبهات
اگه حرف دلت حرف دله قربون حرفات

دلم عاشقه دختر نکن امروز و فردا
بیا چشماتو وا کن دیگه میگذره از ما
میترسم که نخوای منو دستتو رو کن
با چشای قشنگت بیا عشق و شروع کن
بخند میشی خوشگل تر از این وقتی میخندی
دلم میریزه هر دفعه چشماتو میبندی
بزار دست توی دستام که باهات دنیا قشنگه
آفتاب رو موهات وقتی میتابه گلی رنگه

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00