آهنگ های ویژه
00:00 00:00

متن ترانه 'خدای آسمونا ریمیکس'

خدای آسمونها

خدای آسمونها
خدای کهکشونها
برس به داد دل
عاشق ما جوونها

دستا بیگانه
قلبا تو خالی
حرفا دروغ
عشقا پوشالی
دوست دارم ها
فقط یه حرفه
عمرش قد
یه گوله برفه

خدای آسمونها
خدای کهکشونها
برس به داد دل
عاشق ما جوونها

هر کسی توی دنیا
صب که شد به شوق یه عشقی
از خواب پا میشه
اما عشقی که امروز تا فردا
تو قلبا بمونه
پیدا نمیشه

خدای آسمونها
خدای کهکشونها
برس به داد دل
عاشق ما جوونها

هر کسی توی دنیا
صب که شد به شوق یه عشقی
از خواب پا میشه
اما عشقی که امروز تا فردا
تو قلبا بمونه
پیدا نمیشه

خدای آسمونها
خدای کهکشونها
برس به داد دل
عاشق ما جوونها
خدای آسمونها

خدای آسمونها
خدای کهکشونها
برس به داد دل
عاشق ما جوونها

دستا بیگانه
قلبا تو خالی
حرفا دروغ
عشقا پوشالی
دوست دارم ها
فقط یه حرفه
عمرش قد
یه گوله برفه

خدای آسمونها
خدای کهکشونها
برس به داد دل
عاشق ما جوونها

هر کسی توی دنیا
صب که شد به شوق یه عشقی
از خواب پا میشه
اما عشقی که امروز تا فردا
تو قلبا بمونه
پیدا نمیشه

خدای آسمونها
خدای کهکشونها
برس به داد دل
عاشق ما جوونها

هر کسی توی دنیا
صب که شد به شوق یه عشقی
از خواب پا میشه
اما عشقی که امروز تا فردا
تو قلبا بمونه
پیدا نمیشه

خدای آسمونها
خدای کهکشونها
برس به داد دل
عاشق ما جوونها

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر