آهنگ های ویژه
00:00 00:00
بنر تبلیغاتی

متن ترانه 'سه کام حبس'

گوشیم خاموش منه فراموش
خودم و توی خوانه میخوام حبس کنم
روسریت فقط جا مونده ازت
که من بوی موهات و سه کام حبس کنم
من و انداختی توی هچل
از آخرین بغل چروکه هنوزم گوشه ی لباس من
حتطره های خوب آتیش و بوی چوب
همشون واسه تو جای خالیت واسه من

بارون بهونته که بری عکس بگیری
بارون بهونمه بگم از یادم نمیری
از من داری انتقام کیو میگیری

مثل وقت بودنتم عوض نمیشم
که خراب نشی اگه برگشتی پیشم
یکی مثل تو همه جا بدمو میگه
باید یه فرقی میون ما باشه دیگه

من و انداختی توی هچل
از آخرین بغل چروکه هنوزم گوشه ی لباس من
حتطره های خوب آتیش و بوی چوب
همشون واسه تو جای خالیت واسه من

بارون بهونته که بری عکس بگیری
بارون بهونمه بگم از یادم نمیری
از من داری انتقام کیو میگیری
گوشیم خاموش منه فراموش
خودم و توی خوانه میخوام حبس کنم
روسریت فقط جا مونده ازت
که من بوی موهات و سه کام حبس کنم
من و انداختی توی هچل
از آخرین بغل چروکه هنوزم گوشه ی لباس من
حتطره های خوب آتیش و بوی چوب
همشون واسه تو جای خالیت واسه من

بارون بهونته که بری عکس بگیری
بارون بهونمه بگم از یادم نمیری
از من داری انتقام کیو میگیری

مثل وقت بودنتم عوض نمیشم
که خراب نشی اگه برگشتی پیشم
یکی مثل تو همه جا بدمو میگه
باید یه فرقی میون ما باشه دیگه

من و انداختی توی هچل
از آخرین بغل چروکه هنوزم گوشه ی لباس من
حتطره های خوب آتیش و بوی چوب
همشون واسه تو جای خالیت واسه من

بارون بهونته که بری عکس بگیری
بارون بهونمه بگم از یادم نمیری
از من داری انتقام کیو میگیری

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر