آهنگ های ویژه
00:00 00:00
بنر تبلیغاتی

متن ترانه 'این مال کیه'

به نام نامی یزدان
تو را از این همه خوبان

چه خوب کردم جدا کردم
همه پولامو خرج کردم
میون این همه خوبان
تورو مال خودم کردم
ایول نداره دمت گرم نداره
نه خداییش بگین لایک نداره
به هیچ عنوان جدی میفرمایین
چقدر حرص تورو خوردم
تورو از چنگ گرگای
تموم شهر در آوردم
تورو تو لاتاری بردم
ایول نداره دمت گرم نداره
نه خداییش بگین لایک نداره
چرا نداره خوبم داره

این مال کیه مال تو
خوشگل کیه خوشگل تو
شیطون کیه جون تو

شما رقص بلدی مبتدی
یادت میدم تند سریع
ببین یه ریز میدی اینوری
یه ریز میدی اونوری
انگار میخواد برق بگیرت
بلرزون اها به این میگن بندری
چی شد میکروفن قطع شد
یک دو سه سه سه
یک دو سه سه سه
همین فرمون و برو جلو
باریکلا درسته
همه شیکن و برنزه
همه کارشون درسته
شاباشارو کارت بکشین
رو میز یه دستگا پوزه

این مال کیه مال تو
خوشگل کیه خوشگل تو
شیطون کیه جون تو
به نام نامی یزدان
تو را از این همه خوبان

چه خوب کردم جدا کردم
همه پولامو خرج کردم
میون این همه خوبان
تورو مال خودم کردم
ایول نداره دمت گرم نداره
نه خداییش بگین لایک نداره
به هیچ عنوان جدی میفرمایین
چقدر حرص تورو خوردم
تورو از چنگ گرگای
تموم شهر در آوردم
تورو تو لاتاری بردم
ایول نداره دمت گرم نداره
نه خداییش بگین لایک نداره
چرا نداره خوبم داره

این مال کیه مال تو
خوشگل کیه خوشگل تو
شیطون کیه جون تو

شما رقص بلدی مبتدی
یادت میدم تند سریع
ببین یه ریز میدی اینوری
یه ریز میدی اونوری
انگار میخواد برق بگیرت
بلرزون اها به این میگن بندری
چی شد میکروفن قطع شد
یک دو سه سه سه
یک دو سه سه سه
همین فرمون و برو جلو
باریکلا درسته
همه شیکن و برنزه
همه کارشون درسته
شاباشارو کارت بکشین
رو میز یه دستگا پوزه

این مال کیه مال تو
خوشگل کیه خوشگل تو
شیطون کیه جون تو

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر