آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'تن صدات'

کجایی یعنی دلت تنگ شده واسه ی من
کجایی داره که سر میره حوصله ی من
کجایی خیلی زیاده فاصله ی من
گفتم نرو نرو گفتم نرو زدی
زمین حرف من و زمین حرف من و

از تو اینجا موند خاطره هامون
بی خبر رفتی غصه اینجا موند
دور میریزم یادتو نمیخوابم نبینم خوابتو
عشق درکش سخته چرا واسه تو و امثال تو
تُن صدات رفته تو ذهنم حتی نگات رفته از یادم
میدونی خاطره ها برگن که سر سخت تو جنگ با بادن
تو نمیخوایی نمیشی یادم من میبخشم آخه من سادم
تو ندیدی فک کنم کوری من همه چیمو بهت دادم

کجایی یعنی دلت تنگ شده واسه ی من
کجایی داره که سر میره حوصله ی من
کجایی خیلی زیاده فاصله ی من
گفتم نرو نرو گفتم نرو زدی
زمین حرف من و زمین حرف من و

گفتی فقط مال منی جای تو کی خورده زمین
بودی تو با من زوری رفتی تو چقدر دوری
میگفتی که عاشقمی پس حتی اگه باشه غمی
آخ که چقدر ترسویی گلی ولی مصنوعی
میون این شاپرکا
آخ که چقدر زوری نمونده واسم جونی
دروغ میگن آدمکا دل میبرن با کلکا
تو سرو بچرخونی میبینی دگرگونی

کجایی یعنی دلت تنگ شده واسه ی من
کجایی داره که سر میره حوصله ی من
کجایی خیلی زیاده فاصله ی من
کجایی یعنی دلت تنگ شده واسه ی من
کجایی داره که سر میره حوصله ی من
کجایی خیلی زیاده فاصله ی من
گفتم نرو نرو گفتم نرو زدی
زمین حرف من و زمین حرف من و

از تو اینجا موند خاطره هامون
بی خبر رفتی غصه اینجا موند
دور میریزم یادتو نمیخوابم نبینم خوابتو
عشق درکش سخته چرا واسه تو و امثال تو
تُن صدات رفته تو ذهنم حتی نگات رفته از یادم
میدونی خاطره ها برگن که سر سخت تو جنگ با بادن
تو نمیخوایی نمیشی یادم من میبخشم آخه من سادم
تو ندیدی فک کنم کوری من همه چیمو بهت دادم

کجایی یعنی دلت تنگ شده واسه ی من
کجایی داره که سر میره حوصله ی من
کجایی خیلی زیاده فاصله ی من
گفتم نرو نرو گفتم نرو زدی
زمین حرف من و زمین حرف من و

گفتی فقط مال منی جای تو کی خورده زمین
بودی تو با من زوری رفتی تو چقدر دوری
میگفتی که عاشقمی پس حتی اگه باشه غمی
آخ که چقدر ترسویی گلی ولی مصنوعی
میون این شاپرکا
آخ که چقدر زوری نمونده واسم جونی
دروغ میگن آدمکا دل میبرن با کلکا
تو سرو بچرخونی میبینی دگرگونی

کجایی یعنی دلت تنگ شده واسه ی من
کجایی داره که سر میره حوصله ی من
کجایی خیلی زیاده فاصله ی من

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00