آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'من دیوانه نیستم'

افتاد به دلم اینکه یه رویایی بسازم
چشمامو میبندم که ببینم تورو بازم
میرم تو گذشته به زمانی که تو هستی
با خنده ی زیبای خودت اونجا نشستی

ای وای دلم تنگه و بی طاقت و خسته
ای وای به قلبی که تو صد نقطه شکسته
افسوس که اون روزا گذشتن که گذشتن
افسوس که حالا همشون خاطره هستن

کجا برم کجا تورو دارم
به من نگو خدانگهدارم
کجا برم که باشم آروم تر
رو شونه های کی بذارم سر

کجا برم کجا برم بی تو
برام نبودی حس عادی تو
کجا برم رهام کن عزیزم
تو که میدونی دیوونه نیستم

ای وای دلم تنگه و بی طاقت و خسته
ای وای به قلبی که تو صد نقطه شکسته
افسوس که اون روزا گذشتن که گذشتن
افسوس که حالا همشون خاطره هستن

کجا برم کجا تورو دارم
به من نگو خدانگهدارم
کجا برم که باشم آروم تر
رو شونه های کی بذارم سر

کجا برم کجا برم بی تو
برام نبودی حس عادی تو
کجا برم رهام کن عزیزم
تو که میدونی دیوونه نیستم
افتاد به دلم اینکه یه رویایی بسازم
چشمامو میبندم که ببینم تورو بازم
میرم تو گذشته به زمانی که تو هستی
با خنده ی زیبای خودت اونجا نشستی

ای وای دلم تنگه و بی طاقت و خسته
ای وای به قلبی که تو صد نقطه شکسته
افسوس که اون روزا گذشتن که گذشتن
افسوس که حالا همشون خاطره هستن

کجا برم کجا تورو دارم
به من نگو خدانگهدارم
کجا برم که باشم آروم تر
رو شونه های کی بذارم سر

کجا برم کجا برم بی تو
برام نبودی حس عادی تو
کجا برم رهام کن عزیزم
تو که میدونی دیوونه نیستم

ای وای دلم تنگه و بی طاقت و خسته
ای وای به قلبی که تو صد نقطه شکسته
افسوس که اون روزا گذشتن که گذشتن
افسوس که حالا همشون خاطره هستن

کجا برم کجا تورو دارم
به من نگو خدانگهدارم
کجا برم که باشم آروم تر
رو شونه های کی بذارم سر

کجا برم کجا برم بی تو
برام نبودی حس عادی تو
کجا برم رهام کن عزیزم
تو که میدونی دیوونه نیستم

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00