آهنگ های ویژه بیشتر
00:00
00:00
00:00 00:00

متن ترانه 'لیلی'

آی لیلی لیلی لیلی
دلربایی خیلی میام جاده قلب تو
تو هر بارون و سیلی
های لیلی لیلی لیلی
میخوام تورو آره خیلی
شکستی ظرف دلو
پس داری یه میلی

میدونم دوسم داری ولی نمیدی اصن بروز
تو با اون نگاه خوشگلت تو دل کردی نفوذ
آره مغروری ولی علشق باش یکم بجاش
حرف ناگفته قلبت بیا بازم بشه کاش

آی لیلی لیلی لیلی
دلربایی خیلی میام جاده قلب تو
تو هر بارون و سیلی
های لیلی لیلی لیلی
میخوام تورو آره خیلی
شکستی ظرف دلو
پس داری یه میلی

دل اگه دل باشه وای یادش باشه
یار من بدجوری عاشق کُشه
آره من صبورم ولی نه وقتی از تو دورم
تورو عاشق میکنم حتی شده به زورم

میدونم دوسم داری ولی نمیدی اصن بروز
تو با اون نگاه خوشگلت تو دل کردی نفوذ
آره مغروری ولی علشق باش یکم بجاش
حرف ناگفته قلبت بیا بازم بشه کاش

آی لیلی لیلی لیلی
دلربایی خیلی میام جاده قلب تو
تو هر بارون و سیلی
های لیلی لیلی لیلی
میخوام تورو آره خیلی
شکستی ظرف دلو
پس داری یه میلی
آی لیلی لیلی لیلی
دلربایی خیلی میام جاده قلب تو
تو هر بارون و سیلی
های لیلی لیلی لیلی
میخوام تورو آره خیلی
شکستی ظرف دلو
پس داری یه میلی

میدونم دوسم داری ولی نمیدی اصن بروز
تو با اون نگاه خوشگلت تو دل کردی نفوذ
آره مغروری ولی علشق باش یکم بجاش
حرف ناگفته قلبت بیا بازم بشه کاش

آی لیلی لیلی لیلی
دلربایی خیلی میام جاده قلب تو
تو هر بارون و سیلی
های لیلی لیلی لیلی
میخوام تورو آره خیلی
شکستی ظرف دلو
پس داری یه میلی

دل اگه دل باشه وای یادش باشه
یار من بدجوری عاشق کُشه
آره من صبورم ولی نه وقتی از تو دورم
تورو عاشق میکنم حتی شده به زورم

میدونم دوسم داری ولی نمیدی اصن بروز
تو با اون نگاه خوشگلت تو دل کردی نفوذ
آره مغروری ولی علشق باش یکم بجاش
حرف ناگفته قلبت بیا بازم بشه کاش

آی لیلی لیلی لیلی
دلربایی خیلی میام جاده قلب تو
تو هر بارون و سیلی
های لیلی لیلی لیلی
میخوام تورو آره خیلی
شکستی ظرف دلو
پس داری یه میلی

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00