آهنگ های ویژه
00:00 00:00

متن ترانه 'درندشت'

زنده زدم بیرون از این ویرونه که ساختی برام
من پَر کشیدم از قفس با اینکه زخمی بود پرام
آسون نبود از این سقوط همین که الان سرپام
هرچی ازت جا مونده بود عین یه سنگ بود سره رام
من تیکه های عشقتو رو تلی از خاطره هاش
سوزوندمو منتظرم طوفان که شد خاکستراش

شهر درندشت دلت نفرین شده دروازه هاش
هرکی اومد باید بره به موقع عشق هرکی به جاش
الان که میمیری براش ولی یه جایی آخراش
میوفته از سرت هواش میبینمت صبر داشته باش

سوت قطار قلب تو یعنی رسیدیم آخراش
دیگه مهم نیست که کجا پیاده شن مسافراش
غمار چشمای تو که بازنده ان برنده هاش
جنگل زیبایی تو فرارین پرنده هاش
گیرم تو زیبایی محض همون که میمیرن براش
سر به کمون چه فایده وقتی تو باده ریشه هاش

شهر درندشت دلت نفرین شده دروازه هاش
هرکی اومد باید بره به موقع عشق هرکی به جاش
الان که میمیری براش ولی یه جایی آخراش
میوفته از سرت هواش میبینمت صبر داشته باش
زنده زدم بیرون از این ویرونه که ساختی برام
من پَر کشیدم از قفس با اینکه زخمی بود پرام
آسون نبود از این سقوط همین که الان سرپام
هرچی ازت جا مونده بود عین یه سنگ بود سره رام
من تیکه های عشقتو رو تلی از خاطره هاش
سوزوندمو منتظرم طوفان که شد خاکستراش

شهر درندشت دلت نفرین شده دروازه هاش
هرکی اومد باید بره به موقع عشق هرکی به جاش
الان که میمیری براش ولی یه جایی آخراش
میوفته از سرت هواش میبینمت صبر داشته باش

سوت قطار قلب تو یعنی رسیدیم آخراش
دیگه مهم نیست که کجا پیاده شن مسافراش
غمار چشمای تو که بازنده ان برنده هاش
جنگل زیبایی تو فرارین پرنده هاش
گیرم تو زیبایی محض همون که میمیرن براش
سر به کمون چه فایده وقتی تو باده ریشه هاش

شهر درندشت دلت نفرین شده دروازه هاش
هرکی اومد باید بره به موقع عشق هرکی به جاش
الان که میمیری براش ولی یه جایی آخراش
میوفته از سرت هواش میبینمت صبر داشته باش

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر