آهنگ های ویژه بیشتر
00:00
00:00
00:00 00:00

متن ترانه 'الماس'

من اگه خوردم زمین تو من و جمع کن
مثل بچه ها منو نوازشم کن
سر بزار رو شونه هام نفس بزن که
به صدای قلب تو بد عادتم چون
واسه تو دریا شدم که ساحلم شی
واسه تو شمع شدم پروانه ام شی
خودم و به هر دری واست زدم تا
قلبتو نشونه رفتم مال من شی

تو همش برو بیا قدم بزن جلو چشام
یا بهم بگو کجا این راه و چشم بسته بیام
نه نمیزارم کسی دیگه ازم دورت کنه
پاش بیوفته سر عشق تو از اون دیوونه هام

وای چه حالی داریم امشب
بیا باز تو دل شب بزنیم بیرون
خیره به چشای هم شیم
صدای قلبامون با هم بشه میزون
مثل الماسه دو تا چشات
ندیدم هیچ موقع نگات جایی پرت شه
هر کسی بد تورو بخواد
نمیخوام از جلو چشای من رد شه

تو همش برو بیا قدم بزن جلو چشام
یا بهم بگو کجا این راه و چشم بسته بیام
نه نمیزارم کسی دیگه ازم دورت کنه
پاش بیوفته سر عشق تو از اون دیوونه هام
من اگه خوردم زمین تو من و جمع کن
مثل بچه ها منو نوازشم کن
سر بزار رو شونه هام نفس بزن که
به صدای قلب تو بد عادتم چون
واسه تو دریا شدم که ساحلم شی
واسه تو شمع شدم پروانه ام شی
خودم و به هر دری واست زدم تا
قلبتو نشونه رفتم مال من شی

تو همش برو بیا قدم بزن جلو چشام
یا بهم بگو کجا این راه و چشم بسته بیام
نه نمیزارم کسی دیگه ازم دورت کنه
پاش بیوفته سر عشق تو از اون دیوونه هام

وای چه حالی داریم امشب
بیا باز تو دل شب بزنیم بیرون
خیره به چشای هم شیم
صدای قلبامون با هم بشه میزون
مثل الماسه دو تا چشات
ندیدم هیچ موقع نگات جایی پرت شه
هر کسی بد تورو بخواد
نمیخوام از جلو چشای من رد شه

تو همش برو بیا قدم بزن جلو چشام
یا بهم بگو کجا این راه و چشم بسته بیام
نه نمیزارم کسی دیگه ازم دورت کنه
پاش بیوفته سر عشق تو از اون دیوونه هام

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00