آهنگ های ویژه
00:00 00:00
بنر تبلیغاتی

متن ترانه 'بوسه ی آخر'

از آن دمی که گرفتم تورا در آغوشم
هنوز پیرهنم را نشسته میپوشم
هنوز بوی تو از تار و پود زندگی ام
نرفته است که خود را به عطر بفروشم

قسم به بوسه ی آخر قسم به اشک تو
هنوز پیرهنم را نشسته میپوشم
به بوسه ای که گرفتم در آخرین دیدار
برای بوسه ی آخر دوباره میپوشم

عجب مدار از این جوششی که در من هست
که من به هرم نفس های توست میجوشم
کجا به پیری و سُستی و ضعف روی آرم
منی که آب حیات از لب تو مینوشم

قسم به بوسه ی آخر قسم به اشک تو
هنوز پیرهنم را نشسته میپوشم
به بوسه ای که گرفتم در آخرین دیدار
برای بوسه ی آخر دوباره میپوشم
از آن دمی که گرفتم تورا در آغوشم
هنوز پیرهنم را نشسته میپوشم
هنوز بوی تو از تار و پود زندگی ام
نرفته است که خود را به عطر بفروشم

قسم به بوسه ی آخر قسم به اشک تو
هنوز پیرهنم را نشسته میپوشم
به بوسه ای که گرفتم در آخرین دیدار
برای بوسه ی آخر دوباره میپوشم

عجب مدار از این جوششی که در من هست
که من به هرم نفس های توست میجوشم
کجا به پیری و سُستی و ضعف روی آرم
منی که آب حیات از لب تو مینوشم

قسم به بوسه ی آخر قسم به اشک تو
هنوز پیرهنم را نشسته میپوشم
به بوسه ای که گرفتم در آخرین دیدار
برای بوسه ی آخر دوباره میپوشم

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر