آهنگ های ویژه
00:00
00:00
00:00 00:00
بنر تبلیغاتی

متن ترانه 'خبری آمده'

خبری آمده این مرتبه از جای غریبی
خبری روشن و بی واسطه از سمت حبیبی
خبر از مصر برای پدری رفته به کنعان
پیر افتاده به زندان زلیخای نجیب

و سر اندیشه عشق است
نه آنی که بمیرد
که در این واقعه رفته از مسیحی
به صلیبی
خبری آمده چون سور به هفتاد و دو آیه
که در این گونه خبر ها
ابدا نیست فریبی

همه دیدن در این دشت حضور قدمت را
همه بردن از آن رایحه سیب نسیبی

ماه بی واهمه طی کرد
در این قصه چه راهی
ته گودال و سر نی
چه فراز و چه نشیبی
شب تنهایی دنیاست
چه اندوه بزرگی
صبح فرداست بدون
تو چه فردای عجیبی
چه فردای عجیبی

همه دیدن در این دشت حضور قدمت را
همه بردن از آن رایحه سیب نسیبی
خبری آمده این مرتبه از جای غریبی
خبری روشن و بی واسطه از سمت حبیبی
خبر از مصر برای پدری رفته به کنعان
پیر افتاده به زندان زلیخای نجیب

و سر اندیشه عشق است
نه آنی که بمیرد
که در این واقعه رفته از مسیحی
به صلیبی
خبری آمده چون سور به هفتاد و دو آیه
که در این گونه خبر ها
ابدا نیست فریبی

همه دیدن در این دشت حضور قدمت را
همه بردن از آن رایحه سیب نسیبی

ماه بی واهمه طی کرد
در این قصه چه راهی
ته گودال و سر نی
چه فراز و چه نشیبی
شب تنهایی دنیاست
چه اندوه بزرگی
صبح فرداست بدون
تو چه فردای عجیبی
چه فردای عجیبی

همه دیدن در این دشت حضور قدمت را
همه بردن از آن رایحه سیب نسیبی

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر