آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'همه رفتند'

همه رفتند تا زمستان شد
خنده ها مُردن گریه اذان شد
کو جوانی آرزو ها کو
رفته ایم از یاد یادی از ما کو
شاید این بغض آخرم باشد
آخرین رمق باشد عاشقانه ای آرام
بین درد و غم باشد
بر آشنایی غریبست
هر نگاهی فریب است
با صدای هر باران
حال قلبم عجیب است

غم تقدیرم قطار درد ما شده
دریا شبیه بغض ما شده
از ما چه مانده غیر از آرزو
با قلب خسته ای خدا بگو
دنیای ما کو دل تنهای ما کو
رویای ما کو
دنیای ما کو فردای ما کو
ای ساحل غم دریای ما کو
ای قاضی عشق در بازی عشق
پس جای ما کو

همه رفتند تا زمستان شد
خنده ها مُردن گریه اذان شد
کو جوانی آرزو ها کو
رفته ایم از یاد یادی از ما کو
شاید این بغض آخرم باشد
آخرین رمق باشد عاشقانه ای آرام
بین درد و غم باشد
بر آشنایی غریبست
هر نگاهی فریب است
با صدای هر باران
حال قلبم عجیب است
همه رفتند تا زمستان شد
خنده ها مُردن گریه اذان شد
کو جوانی آرزو ها کو
رفته ایم از یاد یادی از ما کو
شاید این بغض آخرم باشد
آخرین رمق باشد عاشقانه ای آرام
بین درد و غم باشد
بر آشنایی غریبست
هر نگاهی فریب است
با صدای هر باران
حال قلبم عجیب است

غم تقدیرم قطار درد ما شده
دریا شبیه بغض ما شده
از ما چه مانده غیر از آرزو
با قلب خسته ای خدا بگو
دنیای ما کو دل تنهای ما کو
رویای ما کو
دنیای ما کو فردای ما کو
ای ساحل غم دریای ما کو
ای قاضی عشق در بازی عشق
پس جای ما کو

همه رفتند تا زمستان شد
خنده ها مُردن گریه اذان شد
کو جوانی آرزو ها کو
رفته ایم از یاد یادی از ما کو
شاید این بغض آخرم باشد
آخرین رمق باشد عاشقانه ای آرام
بین درد و غم باشد
بر آشنایی غریبست
هر نگاهی فریب است
با صدای هر باران
حال قلبم عجیب است

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00