آهنگ های ویژه
00:00 00:00

متن ترانه 'مرداب'

قسمت نشد که بگیری دستمو یبار دیگه
من دیگه مغزم قبول کرد مهم نیست
از این به بعد دلم چی میگه
تو دیگه عوض نمیشی تو منم کردی دیوونه
ته یه قصه رو صد بار بخونی بازم همونه

منم دلم تنگ میشه ببین
اون منم بعد تو خوردم زمین
ولی دیگه اصن حرفشو نزن
دیگه بزار برو پشتتو نبین
منم دلم برات تنگ میشه هنوز
شاید اتفاقی دیدمت هنوز
ولی دیگه نمیشناسی منو گلم
مگه خودت نگفتی که بساز و بسوز

مِن بعد نمیخوام دیگه خاطرتم رد شه
آدم خوب قصه ام شاید یه روز بد شه
از این به بعد هر طوری هست روزات باید سر شه
دوباره برگردی که چی همه چی بدتر شه
قشنگی تو هنوز برام ولی دیگه تو خواب
کنار تو ساختم زندگیمو رو آب
شبیه یه ماهی که شد عاشق مرداب

منم دلم تنگ میشه ببین
اون منم بعد تو خوردم زمین
ولی دیگه اصن حرفشو نزن
دیگه بزار برو پشتتو نبین
منم دلم برات تنگ میشه هنوز
شاید اتفاقی دیدمت هنوز
ولی دیگه نمیشناسی منو گلم
مگه خودت نگفتی که بساز و بسوز
قسمت نشد که بگیری دستمو یبار دیگه
من دیگه مغزم قبول کرد مهم نیست
از این به بعد دلم چی میگه
تو دیگه عوض نمیشی تو منم کردی دیوونه
ته یه قصه رو صد بار بخونی بازم همونه

منم دلم تنگ میشه ببین
اون منم بعد تو خوردم زمین
ولی دیگه اصن حرفشو نزن
دیگه بزار برو پشتتو نبین
منم دلم برات تنگ میشه هنوز
شاید اتفاقی دیدمت هنوز
ولی دیگه نمیشناسی منو گلم
مگه خودت نگفتی که بساز و بسوز

مِن بعد نمیخوام دیگه خاطرتم رد شه
آدم خوب قصه ام شاید یه روز بد شه
از این به بعد هر طوری هست روزات باید سر شه
دوباره برگردی که چی همه چی بدتر شه
قشنگی تو هنوز برام ولی دیگه تو خواب
کنار تو ساختم زندگیمو رو آب
شبیه یه ماهی که شد عاشق مرداب

منم دلم تنگ میشه ببین
اون منم بعد تو خوردم زمین
ولی دیگه اصن حرفشو نزن
دیگه بزار برو پشتتو نبین
منم دلم برات تنگ میشه هنوز
شاید اتفاقی دیدمت هنوز
ولی دیگه نمیشناسی منو گلم
مگه خودت نگفتی که بساز و بسوز

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر