آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'هم چشمی'

چشم تو هم چشمی کن
خونه رو عشقی کن
موهاتو مشکی کنی بگو دوسم داشتی
عشقو دورش میکنی حالو خوبش میکنی
هی خودتو زشت میکنی
بگو دوسم داشتی
قصه ی من با تو عشقم چه قشنگه
دل تو تنگ نمیشه دلم چه تنگه
انگاری از توی قصه ها رسیدم
هرجا بودم هرجا موندم تورو دیدم

دونه دونه دونه عاشق شدم دیوونه
ذره ذره ذره دلم چه پیله کرده
آروم آروم آروم دنبال تو میگرده ای وای

گفته باز آشتی تنهام نمیذاشتی
خواستم هی برم برم گفتی دوسم داشتی
چه شبایی که پشت در موندم
خواستم برم برم من واسه تو موندم
قصه ی من با تو عشقم چه قشنگه
دل تو تنگ نمیشه دلم چه تنگه
انگاری از توی قصه ها رسیدم
هرجا بودم هرجا موندم تورو دیدم

دونه دونه دونه عاشق شدم دیوونه
ذره ذره ذره دلم چه پیله کرده
آروم آروم آروم دنبال تو میگرده ای وای
چشم تو هم چشمی کن
خونه رو عشقی کن
موهاتو مشکی کنی بگو دوسم داشتی
عشقو دورش میکنی حالو خوبش میکنی
هی خودتو زشت میکنی
بگو دوسم داشتی
قصه ی من با تو عشقم چه قشنگه
دل تو تنگ نمیشه دلم چه تنگه
انگاری از توی قصه ها رسیدم
هرجا بودم هرجا موندم تورو دیدم

دونه دونه دونه عاشق شدم دیوونه
ذره ذره ذره دلم چه پیله کرده
آروم آروم آروم دنبال تو میگرده ای وای

گفته باز آشتی تنهام نمیذاشتی
خواستم هی برم برم گفتی دوسم داشتی
چه شبایی که پشت در موندم
خواستم برم برم من واسه تو موندم
قصه ی من با تو عشقم چه قشنگه
دل تو تنگ نمیشه دلم چه تنگه
انگاری از توی قصه ها رسیدم
هرجا بودم هرجا موندم تورو دیدم

دونه دونه دونه عاشق شدم دیوونه
ذره ذره ذره دلم چه پیله کرده
آروم آروم آروم دنبال تو میگرده ای وای

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00