آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'تا تو هستی'

جنون و سر به راه کن
دست بستمو وا کن
منو از بند رها کن
فقط با یه لبخند
خواب پر از تبه
همه جهانم شبه
زمان نیش عقربه
تا ببخشی منو
بس کنی رفتنو
شاید که یادت بره دل کندنو
نه حریص آرامشم
میخوام غرق تو باشم
شاید کمی رها شم
از این اخبار بد
چه شهر نا رفیقی
چه زخمای عمیقی
یه عمر زیره تیغی
داری جون میکنی
با خودت دشمنی
ولی تنها راه نجات منی
تا تو هستی ترسی از فردا ندارم
تا تو هستی پا روی ابرا میزارم
تا تو هستی لحظه هام چه عاشقانست
تا تو هستی هر کلام یه ترانست
جنون و سر به راه کن
دست بستمو وا کن
منو از بند رها کن
فقط با یه لبخند
خواب پر از تبه
همه جهانم شبه
زمان نیش عقربه
تا ببخشی منو
بس کنی رفتنو
شاید که یادت بره دل کندنو
نه حریص آرامشم
میخوام غرق تو باشم
شاید کمی رها شم
از این اخبار بد
چه شهر نا رفیقی
چه زخمای عمیقی
یه عمر زیره تیغی
داری جون میکنی
با خودت دشمنی
ولی تنها راه نجات منی
تا تو هستی ترسی از فردا ندارم
تا تو هستی پا روی ابرا میزارم
تا تو هستی لحظه هام چه عاشقانست
تا تو هستی هر کلام یه ترانست

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00