آهنگ های ویژه
00:00 00:00

متن ترانه 'منو چند تا دوست داری'

منو زیر بارون دیدی
بگو تو دلت راه میدی
حالا که هوایی شدم
خونه تو راهی شدم

تو با دل من بد نکن
دلمو مردد نکن
تو نی نی این قلبمی
همونی که میخواستمی

عزیزم دوباره بگو
منو چندتا دوست داری
تو چشمام نگاه کن بگو
منو چندتا دوست داری ؟
بگو چندتا دوست داری
بگو منو خیلی دوست داری

عزیزم با دلم یکم راه بیا
دوباره سر قرارها تنها بیا
یواشکی امشب لب دریا بیا
تو یه جای ویژه تو دلم داریا
هوایی شدم چه حالی شدم
دیوونه ی عشق تو شدم
دیوونه ی عشق تو شدم

عزیزم دوباره بگو
منو چندتا دوست داری
تو چشمام نگاه کن بگو
منو چندتا دوست داری
بگو چندتا دوست داری
بگو منو خیلی دوست داری

منو زیر بارون دیدی
بگو تو دلت راه میدی
حالا که هوایی شدم
خونه تو راهی شدم

تو با دل من بد نکن
دلمو مردد نکن
تو نی نی این قلبمی
همونی که میخواستمی
همونی که میخواستمی

عزیزم دوباره بگو
منو چندتا دوست داری
تو چشمام نگاه کن بگو
منو چندتا دوست داری
بگو چندتا دوست داری
بگو منو خیلی دوست داری

عزیزم با دلم یکم راه بیا
دوباره سر قرارها تنها بیا
یواشکی امشب لب دریا بیا
تو یه جای ویژه تو دلم داریا
هوایی شدم چه حالی شدم
دیوونه ی عشق تو شدم
دیوونه ی عشق تو شدم

عزیزم دوباره بگو
منو چندتا دوست داری
تو چشمام نگاه کن بگو
منو چندتا دوست داری
بگو چندتا دوست داری
بگو منو خیلی دوست داری
منو زیر بارون دیدی
بگو تو دلت راه میدی
حالا که هوایی شدم
خونه تو راهی شدم

تو با دل من بد نکن
دلمو مردد نکن
تو نی نی این قلبمی
همونی که میخواستمی

عزیزم دوباره بگو
منو چندتا دوست داری
تو چشمام نگاه کن بگو
منو چندتا دوست داری ؟
بگو چندتا دوست داری
بگو منو خیلی دوست داری

عزیزم با دلم یکم راه بیا
دوباره سر قرارها تنها بیا
یواشکی امشب لب دریا بیا
تو یه جای ویژه تو دلم داریا
هوایی شدم چه حالی شدم
دیوونه ی عشق تو شدم
دیوونه ی عشق تو شدم

عزیزم دوباره بگو
منو چندتا دوست داری
تو چشمام نگاه کن بگو
منو چندتا دوست داری
بگو چندتا دوست داری
بگو منو خیلی دوست داری

منو زیر بارون دیدی
بگو تو دلت راه میدی
حالا که هوایی شدم
خونه تو راهی شدم

تو با دل من بد نکن
دلمو مردد نکن
تو نی نی این قلبمی
همونی که میخواستمی
همونی که میخواستمی

عزیزم دوباره بگو
منو چندتا دوست داری
تو چشمام نگاه کن بگو
منو چندتا دوست داری
بگو چندتا دوست داری
بگو منو خیلی دوست داری

عزیزم با دلم یکم راه بیا
دوباره سر قرارها تنها بیا
یواشکی امشب لب دریا بیا
تو یه جای ویژه تو دلم داریا
هوایی شدم چه حالی شدم
دیوونه ی عشق تو شدم
دیوونه ی عشق تو شدم

عزیزم دوباره بگو
منو چندتا دوست داری
تو چشمام نگاه کن بگو
منو چندتا دوست داری
بگو چندتا دوست داری
بگو منو خیلی دوست داری

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر