آهنگ های ویژه
00:00 00:00

متن ترانه 'دوست دارم خندهاتو'

دور و برم رو نیگا کن
بر نمی دارن دست از سرم
ولی من هنوز تو فکرم
که هیچوقت تو رو از دست ندم

روی همه خط کشیدم و
فقط تویی که ضربدر زدم
انقد خوبم که انگار پریده عقل از سرم

من با تو می رقصم لبخند رو لباته
حرفاتو می فهمم من از تو چشاتو
دستاتو می گیرم دوست دارم خنده هاتو
دوست دارم خنده ها تو

من با تو می رقصم لبخند رو لباته
حرفاتو می فهمم من از تو چشاتو
دستاتو می گیرم دوست دارم خنده هاتو
دوست دارم خنده ها تو

ناراحت نباش اخی بیخودی از دس من
با ما خوب تا کن و همینطوری لبخند بزن
دیگه چیزی نمونده تا صبح محو خندت بشم
انقد که خوبه حالم می ترسم از دست برم
دور و برم رو نیگا کن
بر نمی دارن دست از سرم
ولی من هنوز تو فکرم
که هیچوقت تو رو از دست ندم

روی همه خط کشیدم و
فقط تویی که ضربدر زدم
انقد خوبم که انگار پریده عقل از سرم

من با تو می رقصم لبخند رو لباته
حرفاتو می فهمم من از تو چشاتو
دستاتو می گیرم دوست دارم خنده هاتو
دوست دارم خنده ها تو

من با تو می رقصم لبخند رو لباته
حرفاتو می فهمم من از تو چشاتو
دستاتو می گیرم دوست دارم خنده هاتو
دوست دارم خنده ها تو

ناراحت نباش اخی بیخودی از دس من
با ما خوب تا کن و همینطوری لبخند بزن
دیگه چیزی نمونده تا صبح محو خندت بشم
انقد که خوبه حالم می ترسم از دست برم

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر