آهنگ های ویژه
00:00 00:00

متن ترانه 'دیوار کج'

دیوار کجی بودم نزدیک فروپاشی
با تکیه ندادن هات آوار ترم کردی
عشق آمد و کورم کرد عشق آمد و لالم کرد
با عشق مرا کُشتی با عشق کَرم کردی
ما هردو غمی داریم با هم صنمی داریم
ای نم نم باران چه خاکی به سرم کردی
هم بغض گلویم هم جو گندم مویم هم
ای تاول بی مرحم ماندی و ورم کردی

ای بازا ای بازا چو روح در تن بازا
چون جان به بدن چو گل به گلشن بازا
آخ گفتی که چه سان زنده ای دور از من
دور از تو فتادم به ماندن بازا

پرواز تورا زیباست پرواز تورا خوب است
انقدر قفس بودی بی بال و پرم کردی
ما هر دو غمی داریم با هم صنمی داریم
ای نم نم باران چه خاکی به سرم کردی
هم بغض گلویم هم جو گندم مویم هم
ای تاول بی مرحم ماندی و ورم کردی
دیوار کجی بودم نزدیک فروپاشی
با تکیه ندادن هات آوار ترم کردی
عشق آمد و کورم کرد عشق آمد و لالم کرد
با عشق مرا کُشتی با عشق کَرم کردی
ما هردو غمی داریم با هم صنمی داریم
ای نم نم باران چه خاکی به سرم کردی
هم بغض گلویم هم جو گندم مویم هم
ای تاول بی مرحم ماندی و ورم کردی

ای بازا ای بازا چو روح در تن بازا
چون جان به بدن چو گل به گلشن بازا
آخ گفتی که چه سان زنده ای دور از من
دور از تو فتادم به ماندن بازا

پرواز تورا زیباست پرواز تورا خوب است
انقدر قفس بودی بی بال و پرم کردی
ما هر دو غمی داریم با هم صنمی داریم
ای نم نم باران چه خاکی به سرم کردی
هم بغض گلویم هم جو گندم مویم هم
ای تاول بی مرحم ماندی و ورم کردی

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر