آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'یاغی'

به تو فکر میکنم بی هوا بی خودی
نمیدونی چقدر من یاغی رو داری عوض میکنی
من دل تو دلم نیست با تو بشینم
سیر نمیشم تورو هر چی میبینم
دیگه درست نمیشم
اصن میخوابم که به عشق تو پاشم
آخر هفته شه پیش تو باشم دیگه درست نمیشم

شبایی که باهات نمیخندم
اصن صبح نمیشه نمیشه
من حتی فکرشم نمیکردم
کارم بات به اینجا بکشه

من اولین باری رو که دیدم تورو یادم نمیره
از اون شب دیگه هیچ جا به جز
رو شونه هات خوابم نمیره
من دل تو دلم نیست با بشینم
سیر نمیشم تورو هر چی میبینم
دیگه درست نمیشم
اصن میخوابم که به عشق تو پاشم
آخر هفته شه پیش تو باشم دیگه درست نمیشم

شبایی که باهات نمیخندم
اصن صبح نمیشه نمیشه
من حتی فکرشم نمیکردم
کارم بات به اینجا بکشه
به تو فکر میکنم بی هوا بی خودی
نمیدونی چقدر من یاغی رو داری عوض میکنی
من دل تو دلم نیست با تو بشینم
سیر نمیشم تورو هر چی میبینم
دیگه درست نمیشم
اصن میخوابم که به عشق تو پاشم
آخر هفته شه پیش تو باشم دیگه درست نمیشم

شبایی که باهات نمیخندم
اصن صبح نمیشه نمیشه
من حتی فکرشم نمیکردم
کارم بات به اینجا بکشه

من اولین باری رو که دیدم تورو یادم نمیره
از اون شب دیگه هیچ جا به جز
رو شونه هات خوابم نمیره
من دل تو دلم نیست با بشینم
سیر نمیشم تورو هر چی میبینم
دیگه درست نمیشم
اصن میخوابم که به عشق تو پاشم
آخر هفته شه پیش تو باشم دیگه درست نمیشم

شبایی که باهات نمیخندم
اصن صبح نمیشه نمیشه
من حتی فکرشم نمیکردم
کارم بات به اینجا بکشه

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00