آهنگ های ویژه
00:00 00:00

متن ترانه 'مدلته'

کی میتونه مثل تو شه
به همه بابت من کارام بگه به تو چه
به همه بگه این دیگه بال و پرمه
مثل تاج روی سرمه
من و دور کنه از حسای سرد همه
کی میتونه مثل من بمیره برات
حتی تو حال بدیاش گل بگیره برات
من تورو مال خودم کردم که چشات
به تعبیر تو فالم میاد
که یه فرشته تو زندگیم میاد

مدلته که خوب باشی که قلب من برات پَر بزنه
پزتو بده که این مال منه
مدلمه که عشق و عاشقی رو خوب بلدم
تا آخرم اون دو تا چشما مال منه

قبل تو هرکی اومد یه زخمی زد یه خاطره شد
ولی با تو دل من از عاشقی خسته نشد
الان دیگه جون منی تو حس خوب منی تو
فکر شب و روز منی تو
کی میتونه مثل من بمیره برات
حتی تو حال بدیاش گل بگیره برات
من تورو مال خودم کردم که چشات
به تعبیر تو فالم میاد
که یه فرشته تو زندگیم میاد

مدلته که خوب باشی که قلب من برات پَر بزنه
پزتو بده که این مال منه
مدلمه که عشق و عاشقی رو خوب بلدم
تا آخرم اون دو تا چشما مال منه
کی میتونه مثل تو شه
به همه بابت من کارام بگه به تو چه
به همه بگه این دیگه بال و پرمه
مثل تاج روی سرمه
من و دور کنه از حسای سرد همه
کی میتونه مثل من بمیره برات
حتی تو حال بدیاش گل بگیره برات
من تورو مال خودم کردم که چشات
به تعبیر تو فالم میاد
که یه فرشته تو زندگیم میاد

مدلته که خوب باشی که قلب من برات پَر بزنه
پزتو بده که این مال منه
مدلمه که عشق و عاشقی رو خوب بلدم
تا آخرم اون دو تا چشما مال منه

قبل تو هرکی اومد یه زخمی زد یه خاطره شد
ولی با تو دل من از عاشقی خسته نشد
الان دیگه جون منی تو حس خوب منی تو
فکر شب و روز منی تو
کی میتونه مثل من بمیره برات
حتی تو حال بدیاش گل بگیره برات
من تورو مال خودم کردم که چشات
به تعبیر تو فالم میاد
که یه فرشته تو زندگیم میاد

مدلته که خوب باشی که قلب من برات پَر بزنه
پزتو بده که این مال منه
مدلمه که عشق و عاشقی رو خوب بلدم
تا آخرم اون دو تا چشما مال منه

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر