آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'عشق زیبا'

تیشه بردار و بزن بَر ریشه ام
دیوانه ای دیوانه ام کن
تو بخواهی میرویم از شهرم و از خانه ام
بی خانه ام کن
من کنار تو خوشم عشق

زیبا زیبا زیبا
زیبایی کامل من
چه کرده ای با دل من
زیباتر از این نشوی
که میشوی قاتل من

پادشاهت میشوم تا تو شوی تاج سرم
ناز چشمان تو را هرچه که باشد میخرم
از تو میگویم به هرکه میرسم
این یعنی عشق
جز تو من به کل دنیا بی حسم
این یعنی عشق

زیبا زیبا زیبا
زیبایی کامل من
چه کرده ای با دل من
زیباتر از این نشوی
که میشوی قاتل من
تیشه بردار و بزن بَر ریشه ام
دیوانه ای دیوانه ام کن
تو بخواهی میرویم از شهرم و از خانه ام
بی خانه ام کن
من کنار تو خوشم عشق

زیبا زیبا زیبا
زیبایی کامل من
چه کرده ای با دل من
زیباتر از این نشوی
که میشوی قاتل من

پادشاهت میشوم تا تو شوی تاج سرم
ناز چشمان تو را هرچه که باشد میخرم
از تو میگویم به هرکه میرسم
این یعنی عشق
جز تو من به کل دنیا بی حسم
این یعنی عشق

زیبا زیبا زیبا
زیبایی کامل من
چه کرده ای با دل من
زیباتر از این نشوی
که میشوی قاتل من

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00