آهنگ های ویژه بیشتر
00:00
00:00
00:00 00:00

متن ترانه 'پروانه'

قسمت نبودش مال هم باشیم
بچرخم دور چشمات عین پروانه
من تنها کسی بودم که ضربه خوردم و هنوز
تموم کارام عین حرفا وله
قسمت نبود شبیه رویامون باهم پیر بشیم
اما هنوزم اسم من روته
نزار کسی بفهمه ما دوتا چقدر سرد شدیم
خب این به من و تو مربوطه

کجاییا قرار نبودش این جداییا
منو تو آخر این بازی دوتا بازنده ایم یه ذره کوتاه بیا

دل تو دست کی دادی اگه من نباشم شادی
بعد از این دیگه آزادی بروو
دل تو دست کی میدی مگه از من چی دیدی
نگو از چی ترسیدی بروو

کجاییا قرار نبودش این جداییا
منو تو آخر این بازی دوتا بازنده ایم یه ذره کوتاه بیا

دلتو دست کی دادی اگه من نباشم شادی
بعد از این دیگه آزادی برووو
دلتو دست کی میدی مگه از من چی دیدی
نگو از چی ترسیدی برووو
قسمت نبودش مال هم باشیم
بچرخم دور چشمات عین پروانه
من تنها کسی بودم که ضربه خوردم و هنوز
تموم کارام عین حرفا وله
قسمت نبود شبیه رویامون باهم پیر بشیم
اما هنوزم اسم من روته
نزار کسی بفهمه ما دوتا چقدر سرد شدیم
خب این به من و تو مربوطه

کجاییا قرار نبودش این جداییا
منو تو آخر این بازی دوتا بازنده ایم یه ذره کوتاه بیا

دل تو دست کی دادی اگه من نباشم شادی
بعد از این دیگه آزادی بروو
دل تو دست کی میدی مگه از من چی دیدی
نگو از چی ترسیدی بروو

کجاییا قرار نبودش این جداییا
منو تو آخر این بازی دوتا بازنده ایم یه ذره کوتاه بیا

دلتو دست کی دادی اگه من نباشم شادی
بعد از این دیگه آزادی برووو
دلتو دست کی میدی مگه از من چی دیدی
نگو از چی ترسیدی برووو

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00