آهنگ های ویژه
00:00
00:00
00:00 00:00

متن ترانه 'راننده تاکسی'

آقا مستقیم داری میری بیا بالا بریم
چی میگی، خورد نداری؟ بیا حالا بریم
یه کاریش میکنیم ، خدا بزرگه راه دراز
بشین گوش بده اول ماجراس
اوف درو آروم ببند فدای دست و پنجت
هزینه تعمیرش نمیخونه با دخل و خرجم
منو اینطوری نبین ، خنده رو بودم
پولامو، گره نمیزدم به بند تومونم
ولی امروز زیر مشکلات کمر خم کردم
شبا خواب ندارم از درد کمر هم گردن
روز سر و کله میزنم با همه جور آدم
شبم تو خونه اگه بو بده یه نمه جورابم
وااای خدا میدونه که چه قشرقی به پاست
با زن و شبی که قراره عشق بمیره باز
آره زنمم با من یه مدت غریب ِ
دست رو هرچی میزاره نداره قدرت خرید ای
بسوزه ، پدر نداری بدختی
سرتو درد نیارم کم نداری بدختی
بزار ببینم این بنده خدا کجا میره
وسیله داره ببخش اگه واسه تو جا گیره
د بیا بالا دیگه چی رو ورانداز میکنی
با ناز استخاره داری درم باز میکنی
خب ماشینم داغونه جای زیاد قر زدن
بگو بینم راه بلدی واسه میان بر زدن

من که اعصابم خرابه با این مسافر کشی
ازت خواهش میکنم که دیگه تو ساکت بشین
الان که ماشینا از آدما ماشاالله بیشترن
تا دهن به دهن نشی با چهار تا بی شرف
روزت شب نمیشه اینا حقیقت میگم
گاهی دو تا دونه مسافرم غنیمت بی رحم
آخه منو ببین واسه اون سلیقت بمیرم
ترافیکه، جدیداشم از این سریع تر نمیرن

خب چیکار کنم من با این پیکان پیزوری
این نباشه، با چی برم به پیکار بی پولی
با خودت میگی ببرم اسقاطش کنم
2 ماه معطلی رو به کی اثباتش کنم؟
الان یه دونه نوشو میگیرم با حس نو اُمیدی
ولی بهم بگو ببینم قصدشو تو میدی؟
فکر کردی زن و بچه ی ما علف میخورن
واسه چی دارم وقتمو با تو تلف میکنم
تو ایی که میبینم کلی سر و وضعت می ارزه
ولی، میخوای کرایه بدی دستت میلرزه
با این پنجاه تومن صد تومنا خونه میخری ؟
یه آدامسم نمیشه چرا چونه میزنی
من خودم ُ بکشم روزی بیست تومن کار کنم
با اونم هزینه های تو لیست ُ پرداخت کنم
من بی رحم نبودم ، بی رحم شدم
جوونی نکردم هیچ تازه پیرم شدم
من فراموشم شده دیگه رسم کار ُ وجدان
تا روز بد تری بشین ُ لحضه هارو بشمار
تو کشوری که پر شد از تعصباتو اجبار
نباید که حرف زد نه بحث ُ با تو کش داد
تو همش داری بحث ُ به سیاست میکشی
فکر کردی فقط تو داری ریاضت میکشی ؟
نه زندگی واسه ما هم عذاب برادر
ولی ظرفیتی داره آخه اعصاب هر آدم

من هیچی نمیگم میزاری هی سر به سرم
فکر کردی ، منم مثل تو پی درد سرم
تو این شرایط که داره میره کشور به درک
هزینه هایی که میزاره هی سر به فلک
منم که داره کم میشه عشقم به زنم
انتظار داری واسه تو بشکن بزنم
همینه که هست ندارم اعصاب پدرم
ولم کنی میخوام چندتا خشتک بدرم

تو فکر نکن که مشکلات مال توی فقط
واسه دخترم پول ندارم یه مانتو بخرم
تو مرَ اَتو نیدین ایتَه بار غصه دَرَم
من بیده دَرَم حتی از تو ..ار ..سده ترم
یارو داره جنس ُ میفروشه دلا پهنا
ما بقیه پولتو ندیم میشیم کلا بردار
یعنیدرستهاینطوری با ما تا کنید
یکم این چشماتونو آخه بابا وا کنید
من راننده بودم حالا خواننده شدم
تو این شهر زیاد دیدم به ماننده خودم
آره خودم این خودم که من از خودم بیخودم
من عغده هامو میریزم تو خودم میخورم
کدوم شما یه شب به جای ماها بود
تو صف گاز منتظر با، چشای خواب آلود
شبی که زورت میاد بری تا دس به آبم
من تو راهپمپ گاز هنوزم مست خوابم
اون وقت شب تو خیابونا حتی سگم نمیپره
این بی خوابی آخرش به ما صدمه میزنه
آخر خوابم میگیره میرم تو چراغ تیره برق
د نفوس بد میزنی چرا آخه تیره بخت
تو نباشی خرج زن و بچت چی میشه
هیچی صدای گریشون تو خلوت میپیچه
تو یه کفتری که زمونه برید بال هاش
ولی بمون به آینده ها امیدوار باش

تو زندگیم اونقدر دس انداز هست
که نشد از چاله های خیابونا هم بگم
آقا مستقیم داری میری بیا بالا بریم
چی میگی، خورد نداری؟ بیا حالا بریم
یه کاریش میکنیم ، خدا بزرگه راه دراز
بشین گوش بده اول ماجراس
اوف درو آروم ببند فدای دست و پنجت
هزینه تعمیرش نمیخونه با دخل و خرجم
منو اینطوری نبین ، خنده رو بودم
پولامو، گره نمیزدم به بند تومونم
ولی امروز زیر مشکلات کمر خم کردم
شبا خواب ندارم از درد کمر هم گردن
روز سر و کله میزنم با همه جور آدم
شبم تو خونه اگه بو بده یه نمه جورابم
وااای خدا میدونه که چه قشرقی به پاست
با زن و شبی که قراره عشق بمیره باز
آره زنمم با من یه مدت غریب ِ
دست رو هرچی میزاره نداره قدرت خرید ای
بسوزه ، پدر نداری بدختی
سرتو درد نیارم کم نداری بدختی
بزار ببینم این بنده خدا کجا میره
وسیله داره ببخش اگه واسه تو جا گیره
د بیا بالا دیگه چی رو ورانداز میکنی
با ناز استخاره داری درم باز میکنی
خب ماشینم داغونه جای زیاد قر زدن
بگو بینم راه بلدی واسه میان بر زدن

من که اعصابم خرابه با این مسافر کشی
ازت خواهش میکنم که دیگه تو ساکت بشین
الان که ماشینا از آدما ماشاالله بیشترن
تا دهن به دهن نشی با چهار تا بی شرف
روزت شب نمیشه اینا حقیقت میگم
گاهی دو تا دونه مسافرم غنیمت بی رحم
آخه منو ببین واسه اون سلیقت بمیرم
ترافیکه، جدیداشم از این سریع تر نمیرن

خب چیکار کنم من با این پیکان پیزوری
این نباشه، با چی برم به پیکار بی پولی
با خودت میگی ببرم اسقاطش کنم
2 ماه معطلی رو به کی اثباتش کنم؟
الان یه دونه نوشو میگیرم با حس نو اُمیدی
ولی بهم بگو ببینم قصدشو تو میدی؟
فکر کردی زن و بچه ی ما علف میخورن
واسه چی دارم وقتمو با تو تلف میکنم
تو ایی که میبینم کلی سر و وضعت می ارزه
ولی، میخوای کرایه بدی دستت میلرزه
با این پنجاه تومن صد تومنا خونه میخری ؟
یه آدامسم نمیشه چرا چونه میزنی
من خودم ُ بکشم روزی بیست تومن کار کنم
با اونم هزینه های تو لیست ُ پرداخت کنم
من بی رحم نبودم ، بی رحم شدم
جوونی نکردم هیچ تازه پیرم شدم
من فراموشم شده دیگه رسم کار ُ وجدان
تا روز بد تری بشین ُ لحضه هارو بشمار
تو کشوری که پر شد از تعصباتو اجبار
نباید که حرف زد نه بحث ُ با تو کش داد
تو همش داری بحث ُ به سیاست میکشی
فکر کردی فقط تو داری ریاضت میکشی ؟
نه زندگی واسه ما هم عذاب برادر
ولی ظرفیتی داره آخه اعصاب هر آدم

من هیچی نمیگم میزاری هی سر به سرم
فکر کردی ، منم مثل تو پی درد سرم
تو این شرایط که داره میره کشور به درک
هزینه هایی که میزاره هی سر به فلک
منم که داره کم میشه عشقم به زنم
انتظار داری واسه تو بشکن بزنم
همینه که هست ندارم اعصاب پدرم
ولم کنی میخوام چندتا خشتک بدرم

تو فکر نکن که مشکلات مال توی فقط
واسه دخترم پول ندارم یه مانتو بخرم
تو مرَ اَتو نیدین ایتَه بار غصه دَرَم
من بیده دَرَم حتی از تو ..ار ..سده ترم
یارو داره جنس ُ میفروشه دلا پهنا
ما بقیه پولتو ندیم میشیم کلا بردار
یعنیدرستهاینطوری با ما تا کنید
یکم این چشماتونو آخه بابا وا کنید
من راننده بودم حالا خواننده شدم
تو این شهر زیاد دیدم به ماننده خودم
آره خودم این خودم که من از خودم بیخودم
من عغده هامو میریزم تو خودم میخورم
کدوم شما یه شب به جای ماها بود
تو صف گاز منتظر با، چشای خواب آلود
شبی که زورت میاد بری تا دس به آبم
من تو راهپمپ گاز هنوزم مست خوابم
اون وقت شب تو خیابونا حتی سگم نمیپره
این بی خوابی آخرش به ما صدمه میزنه
آخر خوابم میگیره میرم تو چراغ تیره برق
د نفوس بد میزنی چرا آخه تیره بخت
تو نباشی خرج زن و بچت چی میشه
هیچی صدای گریشون تو خلوت میپیچه
تو یه کفتری که زمونه برید بال هاش
ولی بمون به آینده ها امیدوار باش

تو زندگیم اونقدر دس انداز هست
که نشد از چاله های خیابونا هم بگم

نظرات (۳۴ نظر)

ارسال نظر

 • iman
  چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۱ پاسخ

  دم همه ایرانیا علی الخصوص عماد رشتی گرم.عالی بود

 • mohamad
  چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۱ پاسخ

  این آهنگو حدوده ۵ ماه پیش سایتای رپ گذاشته بودن و نکته جدیدش موزیک ویدئو این آهنگه که تازگیا از pmc نشون دادن بی زحمت کلیپشو هم بزارین !!!

 • hosein
  چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۱ پاسخ

  تکست قشنگ بود اما صداش اصلا باحال نبود به درد رپ خوندن نمیخوره

 • سبحان جلالوند
  سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ پاسخ

  حسین گوه نخور عماد قویدل صداش به همه نوع خوندن میخوره به تو ام فضولیش نیومده

 • محمد
  جمعه ۷ مرداد ۱۴۰۱ پاسخ

  😂😂😂صداش از تو که بهتره

 • emad
  چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۱ پاسخ

  کور شه هرکى چشم دیدن نداره
  پرچم بالاست عماد جان
  من خودم راننده تاکسى ام عین واقعیت رو خوند
  نوکرتم داش
  آقا عماد شاگرد یاس هستشا
  و۲۴سالشه

 • emad
  چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۱ پاسخ

  کور شه هرکى چشم دیدن نداره
  پرچم بالاست عماد جان
  عین واقعیت رو خوند
  نوکرتم داش
  آقا عماد شاگرد یاس هستشا
  و۲۴سالشه

 • reza
  چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۱ پاسخ

  تورو خدا کسی به صدا توجه نکنه ببین چی خونده درد دلای ما کارگرای بدبخته که ماهی ۴۰۰هزار تومن حقوق میگیرن که خرجه ۱۰روزه ماهاست۲۰ روزشم گرسنگی میکشیم

 • arad
  چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۱ پاسخ

  بیش از۶۰درصد مردم در فقر زندگى میکنن
  ممنونم ازاین خواننده رشتی که دردو دل ماهاروبه گوش همه رسوند
  من اهل شیرازم
  ممنون ازت
  بقول عماد
  منم که داره کم میشه عشقم به زنم
  انتظار داری واسه تو بشکن بزنم

 • مهدی
  چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۱ پاسخ

  با حسین موافقم.

  متن عالیه  ولی صدا خیلی جذاب نیست.

  در کل خوب بود.

 • محسن
  چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۱ پاسخ

  آبرار آبرار تی مار من …..

 • milad1987
  چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۱ پاسخ

  بابا دمت گرم واقعآ عالی بود دادا ادامه بده ۲تا دیگه همینجوری بخونی با یاس تو یه رده وایسادی

  سپاس فراوان

   

 • negin_z
  پنج شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۱ پاسخ

  صداش خوب نیس ولی اهنگش خیلی باحال بود.شاید اگه ۱ کی دیگه با صدای بهتر میخوند خیلی بهتر هم میشد.

 • amin
  پنج شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۱ پاسخ

  parcham rasht balas.eyvallllllllllllllllllllllllllllll.

 • jeyson
  پنج شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۱ پاسخ

  baba gooz gooz nakonin be seda chikar darin  dash emad dare harfe delo mizane darzemn khanande mikhay faghat {eblis} na yas

 • nima
  جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۱ پاسخ

  Fogholade Bud….!! 😐

 • sina
  یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۱ پاسخ

  ghashang bud dash emaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaad

 • atefe
  سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۱ پاسخ

  واقعا که مسخره بود.آخه دوست عزیز چرا دوست داری ادای یاس رو دربیاری؟؟؟؟؟یه کم از خودت خلاقیت داشته باش !!!!عمرا بتونی به پای یاس برسی!!!!!!!!!!!!!!!

 • omid
  شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ پاسخ

  دوست عزیز هرکس در جایگاه خودش هست کسی نمیتونه تقلید کنه از کسی پس لطفا احترام بزاریم به خواننده ها الان مشکل شما اینه که ادای یاس رو درمیاره؟ خب رپ همینه هر‌کس یه سلیقه ایی داره

 • arash
  یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ پاسخ

  damet garm emad jan
  harchi khanande bache sale alan dare kososher mikhune , to darde bishtare iraniaro bayan kardi , enshala moshkelat tamum mishe o in mamlekat kharab shode az bein mire

 • علی
  دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ پاسخ

  عالی بود… بنظر من ادای کسی رو در نمیاره، بنده خدا تن صداش اینجوریه. در ضمن اونچیزی که تو موزیک رپ مهمه تکست هست، نه صدا

 • navid
  سه شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۲ پاسخ

  namosan damet garm kheyli mardi,inaro bayad be onaie ke dasteshon to kare bebinan,damet garm. :yes: :yes: 😉 😉

 • r.gh
  پنج شنبه ۵ تیر ۱۳۹۳ پاسخ

  من یه پیشنهاد دارم عماد جون نخون دادا دختر که بخاد در مورد رپ و رپر نظر بده دیگه هیچی.من خودمم رپ کار کردم ولی الان که عاطفه رو دیدم با نظرش میخام کلا بزنم مطربی سر کوچمون :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:

 • omid
  شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ پاسخ

  دقیقا

 • Codnight
  پنج شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۲ پاسخ

  کاری به صدا نداشته باش
  ببین چی میگه درون مهمه نه ظاهر

 • مهسا
  دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ پاسخ

  واقعا چرا فک کردین یه خواننده میاد نظرات شماها رو تو سایت بخونه؟؟!!!!
  مگه بیکاره
  تف ندین

 • مهسا
  دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ پاسخ

  واقعا چرا فک کردین یه خواننده میاد نظرات شماها رو تو سایت بخونه؟؟!!!!
  کارش عالیه
  مگه بیکاره
  تف ندین

 • میشل
  چهارشنبه ۳ آبان ۱۴۰۲ پاسخ

  چرا فکر کردی کسی به نظر تو احترام میزاره و توجه میکنه؟(جز من)

 • آرشا
  جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ پاسخ

  بسیار عالی و پر معنا قافیه چینی فوقولاده✅️دمت گرم

 • حمید
  شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ پاسخ

  خیلی حَرفه ها بعد این همه سال که دوباره گوشش کردم تاثیرگذار بود. دیگه چنین ر پی نخوند همه چی پرفکت. صدا،متن، اون‌لحنِ گاهی خشن گاهی وازده، آخرشه. هر هنرمندی توی زندگی هنری خودش اگر خیلی شانس بیاره شاید یک یا دو اَثَرش اینجوری گل کنه و همه ی اجزاش با هم‌مچ باشه و این مچ بودن اگر هم نقطه ضعفی باشه رو می پوشاند👋👋

 • Lucifer
  چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ پاسخ

  این آهنگ رو وقتی تازه اومده بود خیلی گوش میکردم و غصه میخوردم،و حالا ۱۱ سال ازش گذشته،الان حسرت تک تک روزای سال ۹۱ رو میخورم

 • Ava
  جمعه ۲۶ آبان ۱۴۰۲ پاسخ

  واو عالییی بود

 • احسان
  چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲ پاسخ

  بسیار قوی رپ کرده تو این آهنگ اصلا یه وضعی

 • ناشناس
  چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۳ پاسخ

  نمیشه دانلود کرد