آهنگ های ویژه
00:00 00:00

متن ترانه 'خداحافظ'

در سکوت شب خانه زد فریاد
اما تو نشنیدی دل به پایت افتاد
آرزو کردم بعد از تو عاشق نشوم
آشنای من من غریبم بی تو با خیابان ها
من رفیقم بی تو بعد تو عمرا
من دیگر عاشق نشوم

تو رفتی دگر آب و آیننه خداحافظ
بغض تو سینه خداحافظ
گمشد در قلبت عشق بی ثمرم
عشق بی خانه خداحافظ
اشک بی شانه خداحافظ
باز افتاد در کوی غم ها گذرم

چیدی بالم را از باغی
که داشت آلوده ی عشق میشد
شاخه ی عشقت را در قلبم
سوزاندی ولی خشک نمیشد
از تمام آرزوهایم باغ بی پرنده برایم
دور شدی تو برای همیشه
مونده ام باز با غُصه هایم

تو رفتی دگر آب و آیننه خداحافظ
بغض تو سینه خداحافظ
گمشد در قلبت عشق بی ثمرم
عشق بی خانه خداحافظ
اشک بی شانه خداحافظ
باز افتاد در کوی غم ها گذرم
در سکوت شب خانه زد فریاد
اما تو نشنیدی دل به پایت افتاد
آرزو کردم بعد از تو عاشق نشوم
آشنای من من غریبم بی تو با خیابان ها
من رفیقم بی تو بعد تو عمرا
من دیگر عاشق نشوم

تو رفتی دگر آب و آیننه خداحافظ
بغض تو سینه خداحافظ
گمشد در قلبت عشق بی ثمرم
عشق بی خانه خداحافظ
اشک بی شانه خداحافظ
باز افتاد در کوی غم ها گذرم

چیدی بالم را از باغی
که داشت آلوده ی عشق میشد
شاخه ی عشقت را در قلبم
سوزاندی ولی خشک نمیشد
از تمام آرزوهایم باغ بی پرنده برایم
دور شدی تو برای همیشه
مونده ام باز با غُصه هایم

تو رفتی دگر آب و آیننه خداحافظ
بغض تو سینه خداحافظ
گمشد در قلبت عشق بی ثمرم
عشق بی خانه خداحافظ
اشک بی شانه خداحافظ
باز افتاد در کوی غم ها گذرم

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر