آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'من بدون تو'

من بدون تو نمی تونستم
خواب من پُر شده بود از کابوس
تو به من جرأت طوفان دادی
واسه آرامش این اقیانوس

من واسه رد شدن از تاریکی
اسمی غیر از تو نمی دونستم
نبض این حادثه توو دست تو بود
من بدون تو نمی تونستم

من بدون تو نمی تونستم
شاید از حادثه می ترسیدم
راه پروازمو گم می کردم
اگه رویاتو نمی فهمیدم

مونده بودم تو عبور از برزخ
روی مرز قفس و آزادی
این تو بودی که منو فهمیدی
تو همونی که نجاتم دادی

من بدون تو نمی تونستم
شاید از حادثه می ترسیدم
راه پروازمو گم می کردم
اگه رویاتو نمی فهمیدم
من بدون تو نمی تونستم
خواب من پُر شده بود از کابوس
تو به من جرأت طوفان دادی
واسه آرامش این اقیانوس

من واسه رد شدن از تاریکی
اسمی غیر از تو نمی دونستم
نبض این حادثه توو دست تو بود
من بدون تو نمی تونستم

من بدون تو نمی تونستم
شاید از حادثه می ترسیدم
راه پروازمو گم می کردم
اگه رویاتو نمی فهمیدم

مونده بودم تو عبور از برزخ
روی مرز قفس و آزادی
این تو بودی که منو فهمیدی
تو همونی که نجاتم دادی

من بدون تو نمی تونستم
شاید از حادثه می ترسیدم
راه پروازمو گم می کردم
اگه رویاتو نمی فهمیدم

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00