آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'منو با خودت ببر'

منو بگو آیندمو کنار تو دیده بودم
به سرنوشت و بازیاش چه ساده خندیده بودم
منو بگو که قبل تو عشقو یه بازی میدیدم
چه جالبه که اینجا من به حرف مردم رسیدم

منو با خودت ببر
نخواه باشم در به در
یا بگیر جونمو حالا
یا میشه منم ببر
منو با خودت ببر
کجا میری بی خبر
منو بگو گریم گرفته
جلو تو وقت سفر

منو با این این آدما تنها نذاری هم رفیق
تو واسم جونی عزیزی هم قطاری هم رفیق
منو و تنهایی و خونه نمونیم چشم انتظار
مارو نکاری توو این چشم انتظاری هم رفیق
منو بگو آیندمو کنار تو دیده بودم
به سرنوشت و بازیاش چه ساده خندیده بودم
منو بگو که قبل تو عشقو یه بازی میدیدم
چه جالبه که اینجا من به حرف مردم رسیدم

منو با خودت ببر
نخواه باشم در به در
یا بگیر جونمو حالا
یا میشه منم ببر
منو با خودت ببر
کجا میری بی خبر
منو بگو گریم گرفته
جلو تو وقت سفر

منو با این این آدما تنها نذاری هم رفیق
تو واسم جونی عزیزی هم قطاری هم رفیق
منو و تنهایی و خونه نمونیم چشم انتظار
مارو نکاری توو این چشم انتظاری هم رفیق

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00