آهنگ های ویژه
00:00 00:00
بنر تبلیغاتی

متن ترانه 'مثل همه'

اینقدر که حسم به تو بی اندازه بود
جای زخمش روی سینه ام تازه موند
اگه طوفانی هم بشه آسمون
هواتو دارم مثل یه بادبون
پیش همه میگم خوبتو میگم و بس
نمیگم کی بود که دلمو شکست
هنوز هیچکی نمیدونه بین ما
کدوممون رو اون یکی درو بست

حتی حالا که ندارمت و بسته شده روم درا همه
مثل همه شدی خیالی نیست
من خوبی میخوام فقط برا همه

بیشتر از همه چی میسوزم از سادگیام
شاکی ام از تو نه از خودم تازگیا
پشت سرتو خوب نگاه کن چی میبینی
یه خونه با یه در که هنوز بازه بیا

چقدر هوا سرده من ماشین گرفتم
منتظرم برسه که راه بیوفتم بیام خونه

حتی حالا که ندارمت و بسته شده روم درا همه
مثل همه شدی خیالی نیست
من خوبی میخوام فقط برا همه
اینقدر که حسم به تو بی اندازه بود
جای زخمش روی سینه ام تازه موند
اگه طوفانی هم بشه آسمون
هواتو دارم مثل یه بادبون
پیش همه میگم خوبتو میگم و بس
نمیگم کی بود که دلمو شکست
هنوز هیچکی نمیدونه بین ما
کدوممون رو اون یکی درو بست

حتی حالا که ندارمت و بسته شده روم درا همه
مثل همه شدی خیالی نیست
من خوبی میخوام فقط برا همه

بیشتر از همه چی میسوزم از سادگیام
شاکی ام از تو نه از خودم تازگیا
پشت سرتو خوب نگاه کن چی میبینی
یه خونه با یه در که هنوز بازه بیا

چقدر هوا سرده من ماشین گرفتم
منتظرم برسه که راه بیوفتم بیام خونه

حتی حالا که ندارمت و بسته شده روم درا همه
مثل همه شدی خیالی نیست
من خوبی میخوام فقط برا همه

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر