آهنگ های ویژه
00:00 00:00

متن ترانه 'دچارتم'

آسمون از پنجره با تو قشنگ تره
دوست دارم کنارتم ساعته نگذره
زُل نزن تو چشم من که اینجوری بهتره
نیستی و این تصویرا از جلوم میگذره
خستم از این آدما تو فرشتمی
واسه هرکی بد بشم ولی تو چشممی
ساحلم چه خشکه و تشنتم عشقمی
بدجوری دچارتم خود بهشتمی

من دچارتم درچارتم بدون ترسی
رو همه خوبی بدیام‌ تو داری تاثیر
نمیشه هیچموقع این دله من ازت سیر

پُل بزن از دلت به سمت قلب من
که من از جنس تو تویی از جنس من
که به هر عالم و آدم هر چیه حس من
با تو کاملم تویی انگاری که نصفه من
خط بزن رو غمم به من جون بده
تو نذار خسته شم منو قانون بده
تو نزار گُم بشم راهو نشون بده
نذار پژمرده شم تو حس بارون بده

من دچارتم درچارتم بدون ترسی
رو همه خوبی بدیام‌ تو داری تاثیر
نمیشه هیچموقع این دله من ازت سیر
آسمون از پنجره با تو قشنگ تره
دوست دارم کنارتم ساعته نگذره
زُل نزن تو چشم من که اینجوری بهتره
نیستی و این تصویرا از جلوم میگذره
خستم از این آدما تو فرشتمی
واسه هرکی بد بشم ولی تو چشممی
ساحلم چه خشکه و تشنتم عشقمی
بدجوری دچارتم خود بهشتمی

من دچارتم درچارتم بدون ترسی
رو همه خوبی بدیام‌ تو داری تاثیر
نمیشه هیچموقع این دله من ازت سیر

پُل بزن از دلت به سمت قلب من
که من از جنس تو تویی از جنس من
که به هر عالم و آدم هر چیه حس من
با تو کاملم تویی انگاری که نصفه من
خط بزن رو غمم به من جون بده
تو نذار خسته شم منو قانون بده
تو نزار گُم بشم راهو نشون بده
نذار پژمرده شم تو حس بارون بده

من دچارتم درچارتم بدون ترسی
رو همه خوبی بدیام‌ تو داری تاثیر
نمیشه هیچموقع این دله من ازت سیر

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر