آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'نوازنده'

اگه من دارم باهات میجنگم
به فکر آرزوهای توام
صبح باهات ساز مخالف میزنم
شب نوازنده ی موهای توام
همه چی عجیب بین ما دوتا
تو یه لحظه کار دنیارو ببین
من میگم عاشقتم تو میگی نه
اختلاف نظر ما رو ببین

اون همه چشم انتظاری
شبای بی قراری من که یادمه
تو اوج نا امیدی به داد من رسیدی
من که یادمه
کمک کن کم نیارم
که من دارو ندارم اعتمادمه

تو برای من مثل هوا شدی
من ازت سیر نمیشم نفسم
من اگه به پای تو پیر بشم
که دیگه پیر نمیشم نفسم
به ندیدن تو فکر نمیکنم
خونه رو رو سرم آوار نکن
کارو بار من نوازش توئه
این نوازنده رو بیکار نکن

اون همه چشم انتظاری
شبای بی قراری من که یادمه
تو اوج نا امیدی به داد من رسیدی
من که یادمه
کمک کن کم نیارم
که من دارو ندارم اعتمادمه
اگه من دارم باهات میجنگم
به فکر آرزوهای توام
صبح باهات ساز مخالف میزنم
شب نوازنده ی موهای توام
همه چی عجیب بین ما دوتا
تو یه لحظه کار دنیارو ببین
من میگم عاشقتم تو میگی نه
اختلاف نظر ما رو ببین

اون همه چشم انتظاری
شبای بی قراری من که یادمه
تو اوج نا امیدی به داد من رسیدی
من که یادمه
کمک کن کم نیارم
که من دارو ندارم اعتمادمه

تو برای من مثل هوا شدی
من ازت سیر نمیشم نفسم
من اگه به پای تو پیر بشم
که دیگه پیر نمیشم نفسم
به ندیدن تو فکر نمیکنم
خونه رو رو سرم آوار نکن
کارو بار من نوازش توئه
این نوازنده رو بیکار نکن

اون همه چشم انتظاری
شبای بی قراری من که یادمه
تو اوج نا امیدی به داد من رسیدی
من که یادمه
کمک کن کم نیارم
که من دارو ندارم اعتمادمه

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00