آهنگ های ویژه
00:00 00:00

متن ترانه 'تو اومدی'

به خودم قول داده بودم بازم مثل قدیم
دیگه کسی رو راه ندم بیاد تو زندگیم
تا اینکه تو اومدی تا اینکه تو اومدی
همیشه ترس داشتم شبیه بقیه شم
الان فرق دارم با همه و دلیلشم اینه که
تو اومدی عزیزم خوش اومدی

هرچی از عشق ترسیدم بیشتر شدش
تردیدم تا وقتی که تورو دیدم فهمیدم
باید به تو میرسیدم آینده رو با تو دیدم
هرچی که طعنه شنیدم بخشیدم

دنیا جای عجیبیه بعضی وقتا
آدم به خودش میادو
میبینه یه جایی از زندگیش وایساده
که با همه گذشتش در افتاده
دل داده به یه نگاه ساده
بعضی وقتا همین نگاه ساده
یه جوری زندگیت و زیر و رو میکنه
قصه عجیبی و شروع میکنه
تورو با خودت روبرو میکنه

هرچی از عشق ترسیدم بیشتر شدش
تردیدم تا وقتی که تورو دیدم فهمیدم
باید به تو میرسیدم آینده رو با تو دیدم
هرچی که طعنه شنیدم بخشیدم
به خودم قول داده بودم بازم مثل قدیم
دیگه کسی رو راه ندم بیاد تو زندگیم
تا اینکه تو اومدی تا اینکه تو اومدی
همیشه ترس داشتم شبیه بقیه شم
الان فرق دارم با همه و دلیلشم اینه که
تو اومدی عزیزم خوش اومدی

هرچی از عشق ترسیدم بیشتر شدش
تردیدم تا وقتی که تورو دیدم فهمیدم
باید به تو میرسیدم آینده رو با تو دیدم
هرچی که طعنه شنیدم بخشیدم

دنیا جای عجیبیه بعضی وقتا
آدم به خودش میادو
میبینه یه جایی از زندگیش وایساده
که با همه گذشتش در افتاده
دل داده به یه نگاه ساده
بعضی وقتا همین نگاه ساده
یه جوری زندگیت و زیر و رو میکنه
قصه عجیبی و شروع میکنه
تورو با خودت روبرو میکنه

هرچی از عشق ترسیدم بیشتر شدش
تردیدم تا وقتی که تورو دیدم فهمیدم
باید به تو میرسیدم آینده رو با تو دیدم
هرچی که طعنه شنیدم بخشیدم

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر