آهنگ های ویژه
00:00 00:00

متن ترانه 'ساده بودم'

ساده بودم
از سادگیم استفاده کردی
من میدیدم
اون نگاتو انکار میکردی

رفتی ولی
بدون زودی برمیگردی
اون وقته که
تو باید دنبالم بگردی

ساده بودم
از سادگیم استفاده کردی
من میدیدم
اون نگاتو انکار میکردی

رفتی ولی
بدون زودی برمیگردی
اون وقته که
تو باید دنبالم بگردی

ساده بودم
به تو دل داده بودم
چرا خراب شد
اون حال خوبم
حال خوبم
چی شده حال خوبم

من با دل سادم
هنوزم پای تو وایسادم
هنوزم عظم تورو خاص دارم

هنوزم
هنوزم برات خاصو خاص دارم
من چشامو بستم رو غریبه
من علاقم به تو بد شدید

که
به پات نشستمو ندیده کسی
یه ذره بی حرمتی ازم
منم دوست ندارم از این لحظه اصلا

حالم بد شد از اون وقتی رفتی
سخت شد هر روز
سرده هنوز

وقتی رفتی سخت شد هر روز
سخت شد هر روز
سخت شد هر روز

ساده بودم
از سادگیم استفاده کردی
من میدیدم
اون نگاتو انکار میکردی

رفتی
ولی بودن زودی برمیگردی
اون وقته که
تو باید دنبالم بگردی

ساده بودم
از سادگیم استفاده کردی
من میدیدم
اون نگاتو انکار میکردی

رفتی ولی
بودن زودی برمیگردی
اون وقته که
تو باید دنبالم بگردی

ساده بودم
به پات افتاده بودم
چرا خراب شد اون حال خوبم
حال خوبم
چی شده حال خوبم
ساده بودم
از سادگیم استفاده کردی
من میدیدم
اون نگاتو انکار میکردی

رفتی ولی
بدون زودی برمیگردی
اون وقته که
تو باید دنبالم بگردی

ساده بودم
از سادگیم استفاده کردی
من میدیدم
اون نگاتو انکار میکردی

رفتی ولی
بدون زودی برمیگردی
اون وقته که
تو باید دنبالم بگردی

ساده بودم
به تو دل داده بودم
چرا خراب شد
اون حال خوبم
حال خوبم
چی شده حال خوبم

من با دل سادم
هنوزم پای تو وایسادم
هنوزم عظم تورو خاص دارم

هنوزم
هنوزم برات خاصو خاص دارم
من چشامو بستم رو غریبه
من علاقم به تو بد شدید

که
به پات نشستمو ندیده کسی
یه ذره بی حرمتی ازم
منم دوست ندارم از این لحظه اصلا

حالم بد شد از اون وقتی رفتی
سخت شد هر روز
سرده هنوز

وقتی رفتی سخت شد هر روز
سخت شد هر روز
سخت شد هر روز

ساده بودم
از سادگیم استفاده کردی
من میدیدم
اون نگاتو انکار میکردی

رفتی
ولی بودن زودی برمیگردی
اون وقته که
تو باید دنبالم بگردی

ساده بودم
از سادگیم استفاده کردی
من میدیدم
اون نگاتو انکار میکردی

رفتی ولی
بودن زودی برمیگردی
اون وقته که
تو باید دنبالم بگردی

ساده بودم
به پات افتاده بودم
چرا خراب شد اون حال خوبم
حال خوبم
چی شده حال خوبم

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر