آهنگ های ویژه بیشتر
00:00 00:00

متن ترانه 'نفس بکش'

نفس بکش و به شهرت رسان تنفس را
به سیر خویش کشان ما سوا و انفس را
نفس بکش که به پایان خویش برگردد
نگاه مضطرب عاطفی‌ترین مرتد
نفس بکش که به نام غزل کنم خود را
در آیه جای دهم هر چه سوره جان شد را
نفس بکش که من از شعر بی‌کران گردم
که از اعضا و جمع ثابت سران گردم
نفس بکش و رنت را خودت گزینش کن
و خنجری به اصیل و فروع دانش کن
به سیر خویش کشان ما سوا و انفس را
نفس بکش و به شهرت رسان تنفس را
نفس بکش که به انکار بگذرد امشب
که به اجبار این سوار بگذرد امشب
نفس بکش نفس بکش نفس بکش
نفس بکش و به شهرت رسان تنفس را
به سیر خویش کشان ما سوا و انفس را
نفس بکش که به پایان خویش برگردد
نگاه مضطرب عاطفی‌ترین مرتد
نفس بکش که به نام غزل کنم خود را
در آیه جای دهم هر چه سوره جان شد را
نفس بکش که من از شعر بی‌کران گردم
که از اعضا و جمع ثابت سران گردم
نفس بکش و رنت را خودت گزینش کن
و خنجری به اصیل و فروع دانش کن
به سیر خویش کشان ما سوا و انفس را
نفس بکش و به شهرت رسان تنفس را
نفس بکش که به انکار بگذرد امشب
که به اجبار این سوار بگذرد امشب
نفس بکش نفس بکش نفس بکش

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر

00:00 00:00