آهنگ های ویژه
00:00 00:00

متن ترانه 'تصادفی'

من در چه ساعتی به شما زنگ میزدم
تا رأس آن عدد بشوم بخشی از عدم
ذهنم غلافِ اسلحه‌ای دست‌ساز و تیز
خیلی تصادفی شده‌ ام قاتلِ خودم
من چند درصدم به شما عشق میچکاند
هشتاد ده نود نه صد در صد از صدم
حالم شبیه رُعب فضایِ مجازی است
خطی شدم دراز که بیهوده ممتدم
اکنون فقط عدد به عدم میبرد مرا
آن ساعتی که من به شما زنگ می‌زدم
من در چه ساعتی به شما زنگ میزدم
تا رأس آن عدد بشوم بخشی از عدم
ذهنم غلافِ اسلحه‌ای دست‌ساز و تیز
خیلی تصادفی شده‌ ام قاتلِ خودم
من چند درصدم به شما عشق میچکاند
هشتاد ده نود نه صد در صد از صدم
حالم شبیه رُعب فضایِ مجازی است
خطی شدم دراز که بیهوده ممتدم
اکنون فقط عدد به عدم میبرد مرا
آن ساعتی که من به شما زنگ می‌زدم

نظرات (۰ نظر)

ارسال نظر